História obce

Historické názvy obce sú:

Trebogoch (1247), Trebogost (1260), Terbegezd (1277), Trebeguezt (1295), Terbebech (1381), Terbegech (1404), Terbegecz - Terbussowce (1773), Terbegec -  Terbussowce (1808), Terbegec (1863–1913, 1938–1945), Trebušovce, Terbušovce (1920), Trebušovce, Terbegec (1927–1938, 1945–1948), Trebušovce (1948)

Obec je doložená z roku 1247. Patrila hradu Hont, od roku 1260 bola majetkom Vackovych synov, v 14. storočí majetkom tunajších zemepánov rodu Terbegeczi. V písomných dokumentoch z r. 1425 sa spomínajú patróni kostola – sv. Peter a sv. Pavol. V období tureckých vojen tu vlastnila rodina Terbegeczi na lokalite Cseres nádherný kaštieľ a krásne zariadenú anglickú záhradu. Predpokladá sa, že tieto pamiatky boli zničené počas turecko-tatárskych výbojov.

V 16. st. tu mal majetky János Dubravitzky, v 17. st. obec vlastnili Bakóvci, od 18. st. László Pongrácz, Menyhért Lónyai, barónka Flödnikné, János Okolicsányi, rodina Würtzler a i. V 19. storočí vlastnili tunajšie majetky gróf Majthényi a Antal Dubravitzky. Naposledy tu evidujú svoje majetky rodiny Plachy a Vajda. V 2. pol. 19. storočia sa v obci vytvorila pomerne silne zastúpená evanjelická obec, ktorá si založila vlastnú evanjelickú školu.

Roku 1715 mala 2 domácnosti, 1720 9 domácností, 1828 49 domov a 299 obyvateľov. Po roku 1918 obec ostala poľnohospodárskou obcou. V rokoch 1939-44 bola pripojená k Maďarsku.

 

Terbegec - helytörténet

(LETÖLTÉS)

 

 

 

 

KONTAKTY / ELÉRHETŐSÉG

Obecný úrad Trebušovce

Trebušovce 34
991 27 Kamenné Kosihy

PARTNERI / PARTNEREK