Všeobecné informácie

Trebušovce ležia v okrese Veľký Krtíš v Ipeľskej kotline v doline potoka Studienka. Chotár je pahorkatina s plochými členitými chrbtami mladotreťohorných uloženín. Na strmších úbočiach sú dubové a agátové lesíky, inde je odlesnený. Má hnedozemné, v doline lužné a nivné pôdy. Hlavné plodiny orných pôd sú najmä obilniny: pšenica, raž, jačmeň, ovos, kukurica, zemiaky, cukrová repa a ďatelina.

Obec leží v menšej nížine, ktorú lemujú tri vŕšky – na severovýchode Cseres, na juhu Fityka a na západe Jesztreg. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 190 m, chotár s rozlohou 950 ha 160-234 m.n.m.

 

Počet obyvateľov:  157

Rozloha:  950 ha

Prvá písomná zmienka:  v roku 1247

KONTAKTY / ELÉRHETŐSÉG

Obecný úrad Trebušovce

Trebušovce 34
991 27 Kamenné Kosihy

PARTNERI / PARTNEREK